Livräddande rutiner är ett verktyg i ZERO. Under varje livräddande instruktion kan det finnas fler instruktioner som hör till resp. område. Dessa instruktioner kan gälla globalt för SCA eller lokalt på en enhet.