Våra ledare måste vara synliga och närvarande i verksamheten, föra en konstruktiv dialog runt hälsa och säkerhet samt aktivt genom sitt eget agerande visa föregångsmannaskap och att hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och säkerhet samt för att bidra och måna om andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Våra ledare och ledningsgrupper ansvarar för att skapa och genom sitt agerande bidra till en bra hälso- och säkerhetskultur inom sitt ansvarsområde (division, enhet, avdelning etc).