Syftet med verktyget Kemikalier är att det ska vara en hjälp i verksamheten att uppnå en god arbetsmiljö och yttre miljö.