​Vi vill främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Att bidra till att minimera brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därmed begränsa risken för ohälsa och stress­reaktioner.