BBS går ut på att de anställda observerar varandras beteenden och sedan ger konstruktiv feedback. Feed-backen ska öka medvetenheten hos medarbetarna om vad som är säkra respektive osäkra beteenden. Syftet är att engagera alla medarbetare i arbetet med att minska antalet arbetsolyckor.