I samband med ZERO har det årliga mål- och utvecklingssamtalet kompletterats med ett hälso- och säkerhetssamtal.​ Syftet är att skapa en fördjupad dialog kring arbetsmiljöfrågor. Som en del i samtalet ska varje medarbetare och sätta upp personliga mål, exempelvis att delta i minst en skyddsrond. Samtalet ska genomföras med samtliga medarbetare i SCA.