Varje enhet ska ha en dokumenterad arbetsmiljöorganisation där enhetens högste chef är ansvarig. Regelbundna skyddsronder ska genomföras där bland andra representanter från arbetstagarna deltar.