​​​​​​​Ett fungerande arbetsmiljöarbete bygger på att medarbetarna, entreprenörer och besökare har den kunskap som behövs. Utbildningsbehovet ska bedömas efter varje persons befattning, exempelvis körtillstånd, motorsågskörkort, Bam och SAM.