Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden. Vi för därför en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter.

SCA för kontinuerligt dialoger med olika intressentgrupper för att identifiera områden som bör prioriteras och för att kontinuerligt förbättra bolagets värdeskapande. Dialogerna med intressenterna ger insikter om olika intressentgruppers förväntningar, bidrar till att utveckla långvariga relationer och kontinuerlig förbättring av SCAs verksamhet. Dialogerna ger också värdefull information när koncernen utvärderar sitt hållbarhetsarbete och prioriterar initiativ inom hållbarhetsområdet. Läs mer om vår intressentdialog.

SCA medverkar på nationell och internationell nivå för utveckling av miljöcertifierat skogsbruk. Vi samverkar också med andra bolag och intressenter för ökad cirkularitet. Vi är medlem i flera organisationer, bland annat FN Global Compact.