2017 fick Ortviken in klagomål om att det kom störande ljud ifrån fabriken. Efter flera försök att komma tillrätta med problemet genom traditionella metoder blev lösningen att använda kvartsvågsresonatorer som sväljer det störande ljudet.

När problemet med oljudet kom till Ortvikens kännedom påbörjade Charlotta Lindberg, miljöingenjör, ett detektivarbete. Med samlade krafter från fabriken konstaterades det att det var nashpumparna från pappersmaskin 5 som orsakade oljuden. Ljudet låg på en låg frekvens och pumpljudet hördes klart och tydligt.

– En ljudkonsult mätte sen ljudet vid rören på taket och därefter på andra sidan Sundsvallsbukten, i Skönsmon, där klagomålet kom ifrån, och det var samma frekvens. Sedan försökte vi med olika traditionella lösningar, förklarar Charlotta Lindberg.

Ljuddämpare installerades i en pumpgrop i källaren, rören från nashpumparna som går upp på taket till fabriksbyggnaden riktades om och de testade även att stänga av någon pump när det var möjligt.

Tät dialog med de närboende

Charlotta Lindberg hade hela tiden en tät dialog med de närboende för att se om de åtgärder som utfördes hade någon effekt. Även produktionsingenjörerna hade kontakt, särskilt på nätterna när ljudet störde sömnen.

– Det blev lite bättre, men det dög inte. Det var då vi bestämde oss för att prova en ny lösning mot ljudstörningar som använts med framgång bland annat i Husumfabriken, berättar Charlotta Lindberg.

Lösningen innebar att ett mindre rör med kvartsvågsresonatorer monteras på utblåsrören. Kvartsvågsresonatorerna sväljer de oönskade ljudvågorna. De är ställbara och kan anpassas till rätt frekvens.

– Vi provade först på ett rör och när det visade sig lyckosamt monterade vi även på de återstående fyra berättar Lars-Göran Hägglund Rongdén, som arbetar som operatör på pappersmaskin 5.

– Resultatet från det här arbetet gav väldigt bra resultat. Pumpljudet kunde inte längre höras och vi fick en sänkning med 10 dB och nöjda grannar. En stor bidragande orsak till framgången var att vi arbetade brett med resurser från olika delar av verksamheten, konstaterar Mattias Kling, Blockledare på pappersmaskin 5.

På bilden syns rör med kvartsvågsresonatorerna överst.