Detta är ett utvecklingsområdet för SCA. Vi arbetar aktivt för att bredda rekryteringsunderlaget och öka kunskapen om branschen. Vi arbetar kontinuerligt för ökad jämställdhet och allas lika värde.

SCA värnar alla människors lika värde och respekt för varandra. Det främjar samarbeten och gör att vi utvecklas, som människor och som bolag.

Likabehandlingsplaner med konkreta aktiviteter på enhetsnivå upprättas och följs upp årligen. För att öka mångfalden arbetar vi exempelvis med att bredda rekryteringsbasen genom förändringar i utformning av rekryteringsannonser och samverkan i utbildningssystemet. Under 2018 utförde affärsområde Skog ett stort jämställdhetsarbete som bland annat omfattade utbildning internt och möte med studenter på de skogliga högskoleutbildningarna.