Bollsta sågverk vann i årets Jämställdhetspris 2018. Priset delas ut av Kramfors kommun till ett företag i kommunen som aktivt arbetat med jämställdhet under året.

Till finalfältet hade tre företag valts ut: Bollsta sågverk, Byberg & Nordin och Elpress. Sågverket fick utmärkelsen för att de tydligt visat att jämnställdhet är en naturlig fråga i vardagen. De har via utredningar om arbetsplatskultur och medarbetarundersökningar skapat ett underlag för att förbättra jämnställdheten och satt upp tydliga mål och aktiviter som stödjer målen.

- Vi hade som mål att ha 30 procent kvinnliga semestervikarier i år, ett mål som vi nästan nådde. Nästa år höjer vi ribban ytterligare och ska ha 50 procent kvinnliga semestervikarier, säger Johan Olofsson, sågverkschef Bollsta sågverk

Sågverket började arbeta mot en jämställd arbetsplats år 2016 när de tillsammans med Luleå Tekniska Universitet tog fram en plan för hur de skulle nå dit, vilka aktiviteter de skulle genomföra och i vilken ordning de skulle utföras.

- Vi besöker till exempel skolor för att presentera vad vi gör och hur det ser ut på ett sågverk. Vi har också en kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen om hur vi ska rekrytera fler kvinnor. I februari ska vi anordna en temakväll tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi ska berätta om hur det är att arbeta hos oss, säger Johan Olofsson.

Publicerad 2018-11-23