Vartannat år utförs en medarbetarundersökning för att samla in medarbetarnas åsikter kring olika frågor.

Svaren delas upp i olika nivåer; koncern, affärsområde och avdelning. Utifrån svarsunderlagen kan de olika nivåerna ta fram åtgärder och aktiviteter för att förbättra SCA som arbetsplats.

Publicerad 2018-03-23

Förbättra SCA som arbetsplats

BUDSKAP: