För att säkra branschens attraktionskraft och den långsiktiga försörjningen av kompetenta medarbetare, samarbetar SCA bland annat med skolor.

SCA deltar i Skogen i skolan, ett program för att öka kunskapen om skog och skogsnäring bland elever och lärare, och Tekniksprånget, ett landsomfattande praktikprogram för studenter som gått natur- och teknikprogrammen, för att öka intresset för ingenjörsyrket.

SCA erbjuder även arbetsplatspraktik och sommarjobb på kontor, industrianläggningar, plantskolor och i skogsbruket. Det är en bra och viktig bas för SCAs kompetensförsörjning samtidigt som ungdomarna får värdefull arbetslivserfarenhet. Under 2017 hade 353 ungdomar sommarjobb hos SCA.

En annan kompetenssatsning är SCAs "Early Career Program" som löper över 18 månader. Det skiljer sig från ett traditionellt trainee-program genom att det vänder sig till de som jobbat i ett eller ett par år och som vill utvecklas vidare. Elva personer går programmet, där de får arbeta med ledarskap, utvecklas i nya roller och som personer. Parallellt med programmet utbildas även deltagarnas chefer för att leda en ny generation av medarbetare.

Publicerad 2018-03-15