SCA har ett nära samarbete med avverkningsentreprenörerna som anlitas, samarbeten som i vissa fall sträcker sig över flera generationer.

De senaste åren har SCA också hjälpt ett antal avverkningsföretag att komma igång med sin verksamhet.

– Vi hjälper till att utforma affärsplan och strategi, bistår vid rekryteringsfrågor, ger råd om vilken utnyttjandegrad maskinerna bör ha och är stöd vid prioriteringsfrågor med mera. Att etablera nya leverantörsföretag bidrar till att skapa arbetstillfällen samtidigt som det är en viktig del i att säkerställa att SCAs industrier har en hållbar virkesförsörjning över tid, menar Martin Carlsson, senior affärsutvecklare på SCA.

Varje år stöttar SCA också ett antal företag med utmaningar, att bli bra, välmående, leverantörsföretag till SCA. Det sker bland annat genom strategisk coachning, gemensamma mål, handlingsplaner och investeringar. Den strategiska coachningen är utvecklande såväl för leverantörerna, som kan få en bättre kreditvärdighet, som för SCA.

Publicerad 2018-03-16

Hållbara entreprenörer

BUDSKAP: