Undersökningen hjälper till att identifiera områden där vi behöver förbättra oss, men visar även våra styrkor.

Svaren delas upp i olika nivåer; koncern, affärsområde och avdelning. Utifrån svarsunderlagen kan de olika nivåerna ta fram åtgärder och aktiviteter för att förbättra SCA som arbetsplats.

Publicerad 2018-03-23

Förbättra SCA som arbetsplats

BUDSKAP: