2017 års julhälsning till SCAs alla medarbetare var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare.

Beloppet fördelades mellan mottagarna genom en röstning på SCAs intranät.

Mottagaren av det största beloppet blev Cancerforskningsfonden i Norrland som fick 928 000 kronor, Läkare utan gränser fick 316 000 kronor och UNHCR, FNs flyktingorgan, fick 256 000 kronor.

Publicerad 2018-03-22

Samhällsdonation

BUDSKAP: