Virket till SCAs kärnfurutrall kommer från den innersta och hårdaste delen av en senvuxen tall, som är 80-100 år gammal och består av 99 procents kärnved.

Virket till SCAs kärnfurutrall kommer från den innersta och hårdaste delen av en senvuxen tall, som är 80-100 år gammal och består av 99 procents kärnved.

– Kärnfurutrall är vår mest miljöanpassade trall för altaner och uterum och kräver ingen behandling för ökad livslängd. Den är inte behandlad eller impregnerad utan är naturligt beständig mot röta och får med tiden en jämn silvergrå nyans. Eftersom kärnfurutrallen inte innehåller några tillsatta ämnen hanteras spill som brännbart virke och den har mycket liten påverkan på miljön, berättar Jonas Johansson, chef råvaruinköp och kvalitet byggmaterialprodukter på SCA.

Kupningen på två millimeter på trallens ovansida gör att vattnet rinner av, vilket ökar trallens livslängd och minskar risken för sprickbildning. Kärnfurutrallen ingår i SCAs koncept SmartTimber, vilket omfattar innovativa produkter och tjänster som förenklar arbetet och sparar tid och pengar för byggare och bygghandlare.

Läs mer på smarttimber.com

Publicerad 2018-03-16

Trall utan kemikalier

BUDSKAP: