Olyckor undviks med säkra beteenden

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom SCA. Program ZERO introducerades 2016 för att utveckla koncernens hälso-och säkerhetskultur. Trots tidigare satsningar och ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet sker alltför många arbetsolyckor. Många olyckor kan undvikas om man tänker till och agerar annorlunda. Beteendebaserad säkerhet, BBS, är därför en viktig del av ZERO och för att uppnå SCAs vision om att ingen ska skada sig på jobbet.

Inom ramen för ZERO utbildas medarbetarna i ett metodiskt och enkelt sätt att uppmärksamma varandra på säkerhet i arbetet. Det handlar inte om pekpinnar utan om att hjälpas åt att bli mer medvetna om vad som är säkra arbetssätt och inte.

– Vi är nu mitt i en stor kulturförändring och det pratas väldigt mycket om säkerhet här på Bollsta. Redan nu ser vi att de allvarliga olyckorna har minskat rejält. Men den här typen av förändringar tar tid, så det kommer att dröja ett tag innan vi ser de stora resultaten, säger Gustav Roslund, arbetsmiljöingenjör vid Bollsta sågverk, en av de anläggningar där BBS införts under 2017.

Publicerad 2018-03-15

Kulturförändring med säkra beteenden

BUDSKAP: