SCA HR-strategi utgår från att människorna gör framgångarna, Genom engagerade och kompetenta medarbetare når vi framgång.

Det är genom engagerade och kompetenta medarbetare som SCA når framgång. Vid de årliga mål-och utvecklingssamtalen läggs grunden för varje medarbetares fortsatta kompetensutveckling.

SCA arbetar med lärande i arbetssituationen, genom coaching och med traditionell utbildning enligt modellen 70-20- 10. En framgångsfaktor är närvarande ledare som går före och visar vägen och som uppmuntrar till ständiga förbättringar – att varje dag försöka bli lite bättre. Bolaget arbetar på olika sär för att utveckla ledare på alla nivåer.

Läs mer om hur det är att jobba på SCA.