SCAs HR-strategi utgår från att det är människorna som gör framgångarna. Genom våra engagerade och kompetenta medarbetare och ledare når vi framgång.

Det är genom engagerade och kompetenta medarbetare som SCA når framgång. Vid de årliga mål-och utvecklingssamtalen läggs grunden för varje medarbetares fortsatta kompetensutveckling.

SCA arbetar med lärande i arbetssituationen, genom coaching och med traditionell utbildning enligt modellen 70-20-10. En framgångsfaktor är närvarande ledare som går före och visar vägen och som uppmuntrar till ständiga förbättringar – att varje dag försöka bli lite bättre. SCA arbetar på olika sätt för att utveckla ledare på alla nivåer.

Läs mer om hur det är att jobba på SCA.