SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Strategisk kompetensförsörjning
För att säkra branschens attraktionskraft och den långsiktiga försörjningen av kompetenta medarbetare, samarbetar SCA bland annat med skolor.

Strategisk kompetensförsörjning
Bogrundet Forest Tree Nursery, Norrplant, SCA Skog AB.Bogrundets plantskola, Norrplant, SCA Skog AB.

Flera steg framåt för deltagarna i Forest Business Accelerator 2019
Företagen presenterade den 26 november sina affärsidéer och vad de uppnått under sin tid i acceleratorn. Verksamheterna i årets deltagande företag sträcker sig från digitalt odlingssystem, AI, förädling av restprodukter till scanning.

Digital odling i växthusen

Medarbetarundersökning
Vartannat år utförs en medarbetarundersökning för att samla in medarbetarnas åsikter kring olika frågor.

Medarbetarundersökning
Entreprenörer i skogen.

SCA coachar entreprenörer
SCA har ett nära samarbete med avverkningsentreprenörerna som anlitas, samarbeten som i vissa fall sträcker sig över flera generationer.

SCA coachar entreprenörer
SCA-åkaren AnnaKarin Lindberg i Rossön och skolbarn

SCA-åkare pratade trafiksäkerhet med skolbarn
24 nyfikna skolelever i Rossön och Backe fick chansen att titta närmare på en timmerbil hos Rossöns Åkeri. Bakom initiativet stod chauffören AnnaKarin Lindberg som vill lära barnen mer om trafiksäkerhet och visa hur de ska agera när en stor lastbil kommer längs vägen.

T rafiksäkerhet och skolbarn
Medarbetare i kontorsmiljö.

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet.

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Snö på grankvist i mars,  snow on spruce twig in March. Vi har rättigheter tom 20191231

Mänskliga rättigheter
SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Mänskliga rättigheter
Designathon på Grönborgs 2019

SCA stöttade global barnaktivitet för FN-mål om mat och klimat
Den 16 november genomfördes för femte året ”Global Childrens Designathon” på olika platser i världen. Det var också första gången som Sverige var en av arrangörerna, och SCA fanns med som ett av de företag som stöttade arrangemanget.

SCA stöttade global barnaktivitet
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle

Aktiviteter

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

BBS-observation på massafabriken, Ortviken.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
Ortvikens oljudsbekämpning

Ortvikens pappersbruk bekämpade oljud med spännande teknik
2017 fick Ortviken in klagomål om att det kom störande ljud ifrån fabriken. Efter flera försök att komma tillrätta med problemet genom traditionella metoder blev lösningen att använda kvartsvågsresonatorer som sväljer det störande ljudet.

Ortviken bekämpade oljud med spännande teknik
Med Ta 2-blocket kan ka göra en extra koll innan jobbet startar. ZERO. Ta två. Bilden tagen på Ortviken. SCA Inside nr 4, 2016.ZERO.

Beteendebaserad säkerhet
Olyckor undviks med säkra beteenden

Beteendebaserad säkerhet
Jägarbevis

Jämlik jakt på SCAs marker
Det är en självklarhet att alla jagar på samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.

Jämlik jakt på SCAs marker
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle