SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

SCA stöttade global barnaktivitet för FN-mål om mat och klimat
I november genomfördes för femte året ”Global Childrens Designathon” på olika platser i världen. Det var första gången som Sverige var en av arrangörerna, och SCA fanns med som ett av de företag som stöttade arrangemanget.

SCA stöttade global barnaktivitet

Flera steg framåt för deltagarna i Forest Business Accelerator 2019
Företagen presenterade sina affärsidéer och vad de uppnått under sin tid i acceleratorn under 2019. Årets deltagande företag verkar inom digitalt odlingssystem, AI, förädling av restprodukter och scanning.

Digital odling i växthusen

Färre olyckor och driftstopp med hjälp av AI
SCA samarbetar med Mittuniversitetet och fyra andra lärosäten när Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri startar till hösten. Jenny Friberg, på SCA Underhåll tog initiativet.

Färre olyckor och driftstopp

SCA-medarbetare vann fint pris för examensarbete om flottare
Linda Norén, aspirant i Jokkmokk, Norrbottens skogsförvaltning, har vunnit Skogshistoriska sällskapets utmärkelse Örtugen för sitt examensarbete som handlar om livet som flottare efter Piteälven och kvinnornas roll som kocka.

Vann fint pris för examensarbete

Medarbetarundersökning
Undersökningen hjälper till att identifiera områden där vi behöver förbättra oss, men visar även våra styrkor.

Medarbetarundersökning

Etik – från efterlevnad till ledarskap
Vi utvecklar fortlöpande vårt arbete inom etik och integritet.

Etik – från efterlevnad till ledarskap

Mänskliga rättigheter
SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Mänskliga rättigheter

Strategisk kompetensförsörjning
För att säkra branschens attraktionskraft och den långsiktiga försörjningen av kompetenta medarbetare, samarbetar SCA bland annat med skolor.

Strategisk kompetensförsörjning
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle

Aktiviteter

SCA ska vara ett ansvarsfullt bolag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle. Vi arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. Alla människors lika värde är en självklarhet, både inom SCA och i samhället i stort.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö

Ortvikens pappersbruk tog bort oljud med spännande teknik
Det kom in klagomål om störande ljud ifrån fabriken. Efter flera försök att komma tillrätta med problemet genom traditionella metoder blev lösningen att använda kvartsvågsresonatorer som sväljer det störande ljudet.

Tog bort oljud med spännande teknik

Beteendebaserad säkerhet
Många olyckor kan undvikas om man tänker till och agerar annorlunda. Beteendebaserad säkerhet, BBS, är därför en viktig del av ZERO och för att uppnå SCAs vision om att ingen ska skada sig på jobbet.

Beteendebaserad säkerhet

Jämlik jakt på SCAs marker
Det är en självklarhet att alla jagar på samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.

Jämlik jakt på SCAs marker
Ansvar för människa och samhälle
Ansvar för människa och samhälle