SCA har deltagit i Forest Business Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram inom innovation och ska nu även delta i nästa omgång.

Ett tiotal företag erbjuds under åtta månader hjälp av SCA, IBM, Processum och BizMaker för att utveckla och kommersialisera sin produkt eller tjänst på större marknader. Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMakers affärsrådgivare ger programmet även tillgång till SCA, IBM och Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk. Acceleratorn syftar till att skapa samarbetsmöjligheter och värde för både startups och storbolag.

Företagen i programmet får stöd av IBM med deras djupa kunskap om digital innovation, samt ges tillgång till en kraftfull plattform för utveckling av applikationer.

Publicerad 2018-03-22

Stöd inom innovation

BUDSKAP: