I Vilhelmina har nyanlända invandrarungdomar fått en introduktion till samhället genom språkträning varvat med skogsvårdsarbete i ett samarbete mellan SCA och Vilhelmina kommun.

SCA anlitar entreprenörer för att utföra skogsvårdsåtgärder och har en tydlig och klar process för att kontrollera att de lever upp till företagets standard när det gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

– Vid upphandlingen rådgör vi med GS, Facket för Skogs-, Trä-och Grafisk bransch. Efter grönt ljus från dem, att det inte finns några anmärkningar på företaget, kan vi gå vidare och genomföra en leverantörskontroll utifrån en lista med kriterier. För vissa av frågorna begär vi att få in verifikat på att kraven efterlevs, till exempel ska de ha en handlingsplan för att minimera arbetsmiljöriskerna i sin verksamhet, berättar Lena Pettersson, miljö- och kvalitetssamordnare på SCA.

Genom stickprovskontroller följs entreprenörerna upp ute i fält för att säkerställa att de erbjuder sina anställda avtalsenliga villkor. Bland skogsvårdsföretag används i hög grad utländsk arbetskraft och SCA samarbetar med kommunernas tolkservice för att kunna göra så bra stickprov som möjligt. Om en verksamhet strider mot avtalet eller SCAs uppförandekod kräver SCA korrigerande åtgärder, annars avbryts samarbetet.

Publicerad 2018-03-15

Hållbara leverantörer

BUDSKAP: