Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället. Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Ansvar för människa och samhälle

Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället.

BBS-observation på massafabriken, Ortviken.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
Obbola pappersbruk.

Engagerade medarbetare
SCA HR-strategi utgår från att människorna gör framgångarna, Genom engagerade och kompetenta medarbetare når vi framgång.

Engagerade medarbetare

Mångfald och inkludering
Detta är ett utvecklingsområdet för SCA. Vi arbetar aktivt för att bredda rekryteringsunderlaget och öka kunskapen om branschen.

Mångfald och inkludering
Sundsvall

Livskraftiga lokalsamhällen
Genom SCA genereras arbetstillfällen, ett livskraftigt skogsbruk för privata skogsägare, inkomster till samhället och upplevelser från jakt, fiske, rekreation och föreningsliv.

Livskraftiga lokalsamhällen
Kalla Champs

Årets äventyr - Kalla Champs
Vi vill att fler ska känna av skogens kraft. Därför satsar vi nu på Kalla Champs, ett äventyr för barn och unga i natur och skog. Vi på SCA tror att om fler barn och unga skulle röra på sig i skogen, så skulle också fler må bättre.

Årets äventyr - Kalla Champs
rycksaker som trycks på papper från SCA Ortviken. OBS! Bilden visar inte SCA-anställda.

Partnerskap
Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden. Vi för därför en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter.

Partnerskap
Lappuggla, en unge

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål
Henriette Jakobsson, SCA Underhåll.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen