Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället. Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Ansvar för människa och samhälle

Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Engagerade medarbetare
SCAs HR-strategi utgår från att det är människorna som gör framgångarna. Genom våra engagerade och kompetenta medarbetare och ledare når vi framgång.

Mångfald och inkludering
Detta är ett utvecklingsområdet för SCA. Vi arbetar aktivt för att bredda rekryteringsunderlaget och öka kunskapen om branschen. Vi arbetar kontinuerligt för ökad jämställdhet och allas lika värde.

Livskraftiga lokalsamhällen
Genom SCA genereras arbetstillfällen, ett livskraftigt skogsbruk för privata skogsägare, inkomster till samhället och upplevelser från jakt, fiske, rekreation och föreningsliv.

Jobba på SCA
Om du har vilja och driv har vi flexibla karriärvägar. Hos oss blir du en i teamet, omgiven av kompetenta och erfarna kollegor. Vi tror på den dynamik som uppstår när nytänkande möter erfarenhet.

Partnerskap
Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden. För att stärka våra relationer och utveckla vår verksamhet för vi dialoger med våra intressenter.

Hållbarhetsmål
SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Tillbaka till hållbarhetsplattformen