Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället. Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Ansvar för människa och samhälle

Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö
SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor.

Olycksfri och hälsosam arbetsmiljö

Engagerade medarbetare
SCAs HR-strategi utgår från att det är människorna som gör framgångarna. Genom våra engagerade och kompetenta medarbetare och ledare når vi framgång.

Engagerade medarbetare

Mångfald och inkludering
Detta är ett utvecklingsområdet för SCA. Vi arbetar aktivt för att bredda rekryteringsunderlaget och öka kunskapen om branschen. Vi arbetar kontinuerligt för ökad jämställdhet och allas lika värde.

Mångfald och inkludering

Livskraftiga lokalsamhällen
Genom SCA genereras arbetstillfällen, ett livskraftigt skogsbruk för privata skogsägare, inkomster till samhället och upplevelser från jakt, fiske, rekreation och föreningsliv.

Livskraftiga lokalsamhällen

Årets äventyr - Kalla Champs
Vi vill att fler ska känna av skogens kraft. Därför satsar vi nu på Kalla Champs, ett äventyr för barn och unga i natur och skog. Vi tror att om fler barn och unga skulle röra på sig i skogen, så skulle också fler må bättre. Kalla Champs planeras till hösten 2020.

Årets äventyr - Kalla Champs

Partnerskap
Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden. För att stärka våra relationer och utveckla vår verksamhet för vi dialoger med våra intressenter.

Partnerskap

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen