Hållbarhetsprofil

SCAs hållbarhetsambition omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål, vilka integreras i bolagets arbete och affärsutveckling. SCAs hållbarhetsprofil representerar bolagets verksamhet som helhet och är en viktig del av SCAs varumärke.

Höstbild tagen med drönare.

Fossilfri värld
Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Fossilfri värld

Värdefulla skogar
Vi brukar våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara som idag.

Värdefulla skogar

Tre små plantor i växthus, three young sedlings in greenhouse
Snittyta på trädstam.

Effektiv resursanvändning
Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Effektiv resursanvändning

Ansvar för människa och samhälle
Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Ansvar för människa och samhälle

Grupp av medarbetare i SCA. SCA R&D Centre.
Vinter i skogen

Värdegrund
SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

Värdegrund

Skog

Strategi för lönsam tillväxt
SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

Strategi för lönsam tillväxt

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål

Två lappuggleungar på trädstam

SCA stödjer globala initiativ

Globala mål för hållbar utveckling

SCA bidrar direkt eller indirekt till FNs globala mål för hållbar utveckling.

FNs globala mål

FNs 17 globala mål