SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Stora andelar av SCAs skog ligger på höjder där vindenergin är mycket bra. Sedan 1997 har SCA utvecklat sina vindkraftstillgångar.

Inom Förnybar Energi utvecklar vi SCAs vindkraftstillgångar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Idag arbetar vi med tre olika program:

  • utarrendering av vindlägen
  • samägda vindkraftprojekt
  • egna vindkraftprojekt