Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Forskningen om hur skog, skogsindustri och skogsprodukter påverkar klimatet är omfattande och komplex. Ofta beror slutsatserna på hur snävt man sätter gränserna för vad man tittar på och vad man använder för tidskala. Om man tittar på ett enda fullvuxet träd och börjar räkna från när detta träd avverkas (och sen struntar i vad det används till), så tar det naturligtvis lång tid innan den planta som sätts i trädets ställe har blivit lika stor.

Men SCA har 2,6 miljoner hektar skog och hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas. Med det skogsbruk vi bedriver så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Samtidigt tillverkar vi produkter som har ett lågt kolspår och som ersätter produkter som har en större påverkan på klimatet.

Skogen och skogsindustrin kan bidra i arbetet med att motverka klimatförändringar på tre sätt:

  • Håll skogens tillväxt uppe! Träd binder koldioxid när de växer
  • Håll skogsindustrins utsläpp av koldioxid nere! Vi ska fortsätta minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i våra processer och transporter
  • Tillverka produkter som ersätter produkter, material och bränslen som har en större negativ effekt på klimatet