Våra produkter bidrar till ett hållbart samhälle.

Du kan vara med och till en hållbar samhällsutveckling genom att välja pellets, för din uppvärmning eller ditt stall, eller låta oss leverera biobränsle till de värmeanläggningar du ansvarar för.

Välkommen att kontakta oss för samarbeten i vindprojekt eller anmäla intresse som partner för att köpa eller distribuera de biodrivmedel och biokemikalier vi tänker oss producera.

När vi avverkar träd som ska bli massaved och timmer till våra bruk och sågverk, nyttjar vi restprodukterna till bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara bark och sågspån. Sågspånet förädlar vi till pellets.

Vi kan erbjuda markområden med goda vindförhållanden och möjligheter att etablera stora vindparker. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Vi vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med vårt effektiva skogsbruk, vår industritradition och egenutvecklade teknologi har vi goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogen.

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell och en del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande. Vi använder naturresurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt för att även produktionen av bioenergi ska vara hållbar.

Läs mer