Våra produkter baseras på förnyelse- och återvinningsbar råvara. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och säkrar därför råmaterialtillgången för tillverkning av returfiberbaserade produkter.

Energibesparingen vid användning av returfibrer (återvinning) är 70 procent jämfört med användning av ny fiber vid tillverkningen, men om pappersindustrin endast använde återvunnen fiber skulle dock pappersproduktionen sluta inom några månader eftersom fiber inte kan återvinnas oändligt för att skapa papper - det måste kombineras med nya fibrer. Återvinning bidrar effektivt till att använda naturresurser och stöder hållbar utveckling. Träfiber kan återvinnas 5-7 gånger, innan fiberns kvalitet blir för svag.