Inom Förnybar Energi utvecklar vi SCAs vindkraftstillgångar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi.

Skogen är vår plattform för förnybar energi. Som Europas största privata skogsägare förfogar SCA över marker med stor energipotential. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Hittills är 301 turbiner i drift på SCAs mark och ytterligare 235 stycken är under byggnation.  Läs mer

Publicerad 2018-09-11