Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Investeringskostnaden på 7,8 miljarder kronor gör utbyggnaden till en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna.

Sedan investeringen fick klartecken i augusti 2015 startade bygget omgående och det beräknas ta tre år att färdigställa. Det nya renseriet är först ut och det kommer att tas i bruk under andra kvartalet 2017.

Utbyggnaden innebär att SCA kommer att leverera produkter med kvalitet och miljöprestanda i världsklass. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda massa som är blekt med de nyaste teknikerna (ECF och TCF) producerad med råvara från ansvarsfullt skogsbruk. Fabriken kommer också att utrustas med den senaste tekniken för att öka energieffektiviteten och minimera utsläppen till luft och vatten.

Slutligen så kommer Östrandsfabriken att mer än fördubbla sina leveranser av grön el och fjärrvärme till 1,2 TWh el per år, vilket räcker till att förse omkring 240 000 hushåll med el.

SCAs massafabrik i Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och dubblar leveranserna av grön el och fjärrvärme till 1,2 TWh per år.

Publicerad 2018-03-16

Grön el ökar

BUDSKAP: