SCA arbetar på många fronter för att minimera negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

Vi är övertygade om att det i framtiden enbart kommer att efterfrågas produkter som framställs på ett hållbart sätt. Därför arbetar bolaget på många fronter för att minimera negativ påverkan på miljö, människor och samhälle. Ett sätt att göra det på är att mäta produkternas kolspår, det vill säga den mängd växthusgaser de genererar under hela sin livscykel. I vårt fall betyder det från planta till slutprodukt och dess återvinning, nedbrytning eller förbränning. Genom effektiviseringar och innovationer kan kolspåret minskas.

Ortvikens pappersbruk och Östrands massabruk är troligen de fabriker i sitt slag som har världens minsta kolspår tack vare användningen av biobränsle istället för fossilt bränsle. Transporter är ett annat område där SCA har minskat kolspåren genom last- och ruttoptimering för fartyg och andra transporter. Dessutom kan SCAs hållbara produkter, som har skogen som den viktigaste råvaran, ersätta produkter som har större kolspår. Biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.

Publicerad 2018-03-15

SCA ökar användningen av biobränsle

BUDSKAP: