• Många återvätade våtmarker på SCA-mark

  Våtmarker fungerar som naturens eget reningsfilter och fyller därför en viktig funktion i skogslandskapet. SCAs ambition är att öka insatserna för återvätade våtmarker och gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.

  2
 • Skogens dubbla positiva klimateffekt

  Skogen binder stora mängder koldioxid när den växer. Men den gör också stor klimatnytta när den har avverkats, eftersom skogens produkter ersätter fossilbaserade produkter så att olja och kol kan lämnas kvar under jord. – Vi måste väga in båda parametrarna för att kunna fatta politiska beslut som gör störst nytta för klimatet. Till hjälp finns det en beräkningsmodell som ser till helheten, säger Peter Holmgren som är expert på skog och klimat.

  56
 • Investering för stärkt konkurrenskraft och miljö

  SCA investerar 90 miljoner i massafabriken i Östrand. Investeringen kommer att leda till kostnadsbesparingar men även öka fabrikens produktionskapacitet. Genom investeringen kommer även närmiljön att förbättras genom risken för luktstörningar kommer att minska.

  70
 • Minskat klimatavtryck

  SCA Pellets övergår till 35 procent återvunnen plast i småsäckar för värmepellets. Därmed minskas användningen av ny plast med runt 60 ton varje år.

  67
 • SCA är officiell partner till ASAP 2019, arenan för framtidens hållbarhetsledare

  A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

  67