Fluffmassa kan användas som isoleringsmaterial och ersätta mineralull som har avsevärt högre koldioxidutsläpp.

Bulkig CTMP har visat sig vara mycket lämpad till en rad olika specialapplikationer. Bilden visar när Thermocell använder SCAs Star Fluff som isoleringsmaterial. Massa är en miljövänlig isolering och genom att  tilläggisolera huset så sänks energiförbrukningen och på så sätt sparar du på miljön.