Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.

Ett viktigt hjälpmedel i SCAs hållbarhetsarbete är resursledningssystemet Resource Management System (RMS). I detta system följs resursåtgång och miljöpåverkan för produktionsanläggningar och för transporter av råvaror och färdiga produkter. Genom livscykelanalyser kan kolspåret för koncernens produkter beräknas. SCAs produkter har redan idag ett litet kolspår.

Genom innovation tar SCA fram produkter och material som ytterligare sänker kolspåren. Exempel på sådana innovationer, som lanserats de senaste åren, är en materialeffektiv kraftlinerprodukt som använder mindre mängd förpackningsmaterial utan att försämra prestanda eller hållbarhet.

Den egenutvecklade Arcwise®-teknologin som gör det möjligt att tillverka wellpappförpackningar med runda hörn, vilket ingen lyckats med tidigare, är ett annat exempel på ökad resurseffektivitet. Förpackningar med runda hörn kräver mindre mängd material, är mer utrymmessnåla att lagra och erbjuder nya designmöjligheter.