Vår verksamhet är en viktig del av lösningen för att motverka negativa klimatförändringar. Vi har en hög nettotillväxt – tre miljoner skogskubikmeter per år – i våra skogar. Tillväxt binder koldioxid och vår förnybara fiber skapar genom innovativ produktutveckling goda möjligheter att ersätta fossila material och produkter.

Växande träd binder koldioxid. Genom fotosyntes använder de luftens koldioxid för att bygga vedfiber. Genom att tillväxten är högre än avverkningen i våra skogar binder vi mer och mer koldioxid och motverkar därmed klimatförändringar. Varje år binder vi på detta sätt fyra miljoner ton koldioxid – netto. Det är åtta gånger mer än de samlade utsläppen av koldioxid från fossila källor för hela vår verksamhet, från produktionen av plantor till leverans av produkter till våra kunder.

Läs mer om vår klimatnytta.