SCA arbetar på många fronter för att minimera negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

Ortvikens pappersbruk och Östrands massabruk är troligen de fabriker i sitt slag som har världens minsta kolspår tack vare användningen av biobränsle istället för fossilt bränsle.

2017 ökade leveranserna av fjärrvärme efter tidigare investeringar i utökad kapacitet för leveranser till fjärrvärmenätet från en pelletspanna på Ortvikens pappersbruk och ökat nyttjande av spillvärme från Östrand. Detta leder till lägre utsläpp av koldioxid då fossila bränslen ersätts. SCA levererade totalt 0,4 TWh fjärrvärme, motsvarande uppvärmningen av cirka 30 000 villor.