SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Jag vill bygga mer i trä!
Wingårdhs Arkitekter skapar många av Skandinaviens mest uttrycksfulla hus. Grundaren Gert Wingårdh drivs av att rita byggnader som berör, något han lyckats med i 40 år. Nu tar byrån ett vägvisande steg framåt för att bidra till hållbart byggande utan att dra ner på de konstnärliga ambitionerna. – Vi föreslår trä som förstahandsval i alla projekt. Det är det absolut bästa sättet för oss att aktivt påverka koldioxidutsläppen, säger Gert Wingårdh.

Jag vill bygga mer i trä!

Kärnfurutrall - virke med naturlig impregnering
Virket till SCAs kärnfurutrall kommer från den innersta och hårdaste delen av en senvuxen tall, som är 80-100 år gammal och består av 99 procents kärnved.

Kärnfurutrall

Bra skogsvård viktigt för råvara med hög kvalitet
Skogsvård är en viktig del i arbetet med att förvalta SCAs skogsinnehav. Genom att se till att skogen växer och är vital får vi värdefull råvara Skogsvården omfattar markberedning, röjning och plantering. Under 2017 utförde SCA skogsvård på totalt cirka 60 000 hektar i den egna skogen.

Bra skogsvård viktigt för råvara med hög kvalitet

Aktiviteter

Livscykelperspektiv
Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.

Livscykelperspektiv

Trä för hållbarhet
I generationer har vi förädlat Europas största certifierade skog. Vi har stor respekt för livet och skogen och vill bidra till ett hållbart samhälle och ett bättre klimat.

Vårt hållbarhetsarbete

Mot en hållbar framtid
Vår starka, färska träfiber från hållbart förvaltade skogar ger lång livslängd och högkvalitativa tryckresultat. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och därmed säkras råmaterial för framtida produkter.

Containerboard och hållbarhet

Arcwise® för hållbarhet
Arcwise® är en revolutionerande innovation inom wellpappförpackningar. För första gången i historien har Arcwise® möjliggjort att wellpapp går att böja till en kontinuerlig rund form. Teknologin medför en betydande lättviktspotential, viket kan minska koldioxidavtrycket avsevärt.

Arcwise för hållbarhet

Massa för hållbarhet
Fluffmassa kan användas som isoleringsmaterial och ersätta mineralull som har avsevärt högre koldioxidutsläpp.

Massa för hållbarhet

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Vindkraft för hållbarhet

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna. Med det skogsbruk vi bedriver, hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas, så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Skogen ska växa och användas

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Till startsidan för pellets
Fossilfri värld
Fossilfri värld