SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Goda exempel

Skogens dubbla positiva klimateffekt
Skogen binder stora mängder koldioxid när den växer. Men den gör också stor klimatnytta när den har avverkats, eftersom skogens produkter ersätter fossilbaserade produkter så att olja och kol kan lämnas kvar under jord.

Tallolja från skogen blir fossilfritt biobränsle till inrikesflyget
2023 startar produktionen vid det bioraffinaderi som SCA och finska St1 äger tillsammans. Den nya anläggningen kommer producera bland annat förnybar diesel (HVO) och fossilfritt flygbränsle.

Klimatsmart whisky av hållbar energi
I en pampig byggnad vid den mäktiga Ångermanälven tillverkas whisky av världsklass. Det krävs en hel del energi i processen och numera produceras den av pellets från SCA.

Vår klimatnytta
SCAs klimatnytta uppgår till 9,6 miljoner ton koldioxid per år — mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige. Visionen är en fossilfri värdekedja. Till 2030 är målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Aktiviteter

Produkter från Obbola.

Livscykelperspektiv
Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.

Trä för hållbarhet
I generationer har vi förädlat Europas största certifierade skog. Vi har stor respekt för livet och skogen och vill bidra till ett hållbart samhälle och ett bättre klimat.

Mot en hållbar framtid
Vår starka, färska träfiber från hållbart förvaltade skogar ger lång livslängd och högkvalitativa tryckresultat. Den färska fibern kan återanvändas många gånger och därmed säkras råmaterial för framtida produkter.

Arcwise® för hållbarhet
Arcwise® är en revolutionerande innovation inom wellpappförpackningar. För första gången i historien har Arcwise® möjliggjort att wellpapp går att böja till en kontinuerlig rund form. Teknologin medför en betydande lättviktspotential, viket kan minska koldioxidavtrycket avsevärt.

Massa för hållbarhet
Fluffmassa kan användas som isoleringsmaterial och ersätta mineralull som har avsevärt högre koldioxidutsläpp.

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Skogen ska växa och användas
Skogsindustrin bidrar till att motverka klimatförändringarna. Med det skogsbruk vi bedriver, hundratals miljoner träd i olika utvecklingsfas, så tar våra växande träd varje år upp fyra miljoner ton koldioxid och binder i skogens växande virkesförråd.

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Fossilfri värld
Fossilfri värld