SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar, som absorberar koldioxid från atmosfären, och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan.

SCAs verksamhet är klimatpositiv och bidrar på flera sätt till viktiga klimatlösningar och en fossilfri värld.

Skogmiljö.

Växande skogar binder koldioxid
Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Skogen och dess produkter är en viktig del av lösningen. SCAs skogar binder kol motsvarande 9,6 % av Sveriges koldioxidutsläpp. Det motsvarar fossila utsläpp från Sveriges personbilar.

Förnybara produkter
Basen för våra produkter är förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Våra produkter är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. De bidrar också till lägre klimatpåverkan för våra kunder och deras kunder.

Fossilfri värdekedja
Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Våra egna industriprocesser är till 95 procent fossilfria, tack vare tillgång till bioenergi från egen skogsråvara. Vi arbetar också ständigt med att minska våra egna utsläpp.

Förnybar energi
SCA är en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi. Vi arrenderar ut skogsmark för vindkraft, har tre pelletsfabriker och utvecklar produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.

Vår klimatnytta
SCAs klimatnytta uppgår till 9,6 miljoner ton koldioxid per år — mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige. Visionen är en fossilfri värdekedja. Till 2030 är målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Det gröna kretsloppet är nödvändigt för ett fossilfritt samhälle
Med växande skogar och förnybara produkter kan vi hålla det fossila kolet kvar i marken. SCAs industriella ekosystem bidrar.

Hållbarhetsmål
SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld

SCAs pelletsproduktion motsvarar energikonsumtionen för över 60 000 hushåll inom EU per år

(Det genomsnittliga hushållet (dvs själva boendet) inom EU förbrukar 24 074,1 Kwh/år. (källa Eurostat 2017). SCAs pelletproduktion uppgår till 1 445 500 000 Kwh/år)

Förnybara produkter

Att bygga hus i trä istället för stål eller cement minskar utsläppen av växthusgaser med 50 procent

Förnybara produkter

Vindkraftsproduktionen på SCAs mark motsvarar den genomsnittliga energikonsumtionen för över 117 000 personer inom EU

Vindkraftsproduktionen på SCAs marker är totalt 4,4 Twh. Den genomsnittliga EU-medborgaren förbrukar 37 298,2 Kwh per år (2015). Produktionen motsvarar därför över 117 000 personers förbrukning. Källa: Our World in Data, University of Oxford.

Förnybara produkter

SCAs mål är en vindkraftsproduktion om 11 TWh, vilket motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige

2019 års vindkraftproduktion är 4,4 TWh. Målet med 11 TWh gäller för år 2025.

Förnybara produkter

Varje år ersätter SCAs massa- och pappersprodukter fossila material, t ex plast, vilket förhindrar CO2-utsläpp motsvarande 400 000 privatpersoners konsumtion

En persons hushållskonsumtion (livsmedel, transport, boende och övrigt) i Sverige år 2017 beräknas bidra till 5 ton utsläpp av växthusgaser per år.

Förnybara produkter