SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar, som absorberar koldioxid från atmosfären, och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan.

SCAs verksamhet är klimatpositiv och bidrar på flera sätt till viktiga klimatlösningar och en fossilfri värld.

Växande skogar binder koldioxid
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Skogen och dess produkter är en viktig del av lösningen. SCAs skogar binder kol motsvarande 10,5 % av Sveriges koldioxidutsläpp.

Växande skogar binder koldioxid

Förnybara produkter
Basen för våra produkter är förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Våra produkter är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. De bidrar också till lägre klimatpåverkan för våra kunder och deras kunder.

Förnybara produkter

Fossilfri värdekedja
Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Våra egna industriprocesser är till 95 procent fossilfria, tack vare tillgång till bioenergi från egen skogsråvara. Vi arbetar också ständigt med att minska våra egna utsläpp.

Fossilfri värdekedja

Förnybar energi
SCA är en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi. Vi arrenderar ut skogsmark för vindkraft, har tre pelletsfabriker och utvecklar produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.

Förnybar energi

Vår klimatnytta
SCAs klimatnytta uppgår till 10,5 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige. Nu sätter vi ett nytt mål och ökar från 10 till 15 miljoner ton koldioxid per år till 2030 (med basår 2019). Det långsiktiga målet är en fossilfri värdekedja. Till 2030 har vi satt målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Vår klimatnytta

Det gröna kretsloppet är nödvändigt för ett fossilfritt samhälle
Med växande skogar och förnybara produkter kan vi hålla det fossila kolet kvar i marken. SCAs industriella ekosystem bidrar.

Grönt kretslopp

Hållbarhetsmål
SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld