SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar, som absorberar koldioxid från atmosfären, och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan.

SCAs verksamhet är klimatpositiv och bidrar på flera sätt till viktiga klimatlösningar och en fossilfri värld.

Skogmiljö.

Växande skogar binder koldioxid
Klimatförändringar är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Skogen och dess produkter är en viktig del av lösningen.

Växande skogar binder koldioxid
Produkter från Containerboard, Obbola.

Förnybara produkter
Basen är förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Produkterna är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. De bidrar också till lägre klimatpåverkan för våra kunder och våra kunders kunder.

Förnybara produkter
Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Fossilfri värdekedja
Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Våra egna industriprocesser är till 95% fossilfria tack vare tillgång till bioenergi från egen skogsråvara.

Fossilfri värdekedja
Vindkraft. Förnybar energi.

Förnybar energi
SCA är idag en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi med en total produktion på cirka 11,9 TWh per år. I Sverige har SCA tre pelletsfabriker och vi arrenderar ut skogsmark för vindkraftsproduktion. SCA utvecklar även produkter inom nästa generations biodriv medel och gröna kemikalier.

Förnybar energi
Himmel och moln.

Vår klimatnytta
SCAs klimatnytta uppgår till 10,5 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.

Vår klimatnytta
Skogmiljö.

Det gröna kretsloppet är nödvändigt för ett fossilfritt samhälle
Med växande skogar och förnybara produkter kan vi hålla det fossila kolet kvar i marken.

Grönt kretslopp
Lappuggla, en unge

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål
Obbola pappersbruk.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Detta gör vi!

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld