Med en växande skog som binder koldioxid, förnybara produkter som ersätter fossila och låga utsläpp i den egna värdekedjan genererar SCA klimatnytta.

SCAs verksamhet är klimatpositiv och bidrar på flera sätt till viktiga klimatlösningar och en fossilfri värld.

Skogmiljö.

Växande skogar binder koldioxid
Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Skogen och dess produkter är en viktig del av lösningen. SCAs skogar binder kol motsvarande 10,5 % av Sveriges koldioxidutsläpp. Det motsvarar fossila utsläpp från Sveriges personbilar.

Förnybara produkter
Basen för våra produkter är förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Våra produkter är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. De bidrar också till lägre klimatpåverkan för våra kunder och deras kunder.

Fossilfri värdekedja
Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Våra egna industriprocesser är till 95 procent fossilfria, tack vare tillgång till bioenergi från egen skogsråvara. Vi arbetar också ständigt med att minska våra egna utsläpp.

Förnybar energi
SCA är en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi. Vi arrenderar ut skogsmark för vindkraft, har tre pelletsfabriker och utvecklar produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.

Vår klimatnytta
SCAs klimatnytta uppgår till 9,6 miljoner ton koldioxid per år — mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige. Visionen är en fossilfri värdekedja. Till 2030 är målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Det gröna kretsloppet är nödvändigt för ett fossilfritt samhälle
Med växande skogar och förnybara produkter kan vi hålla det fossila kolet kvar i marken. SCAs industriella ekosystem bidrar.

Hållbarhetsmål
SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Detta gör vi!
SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Tillbaka till hållbarhetsplattformen

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld

Bränsle i energianläggningar och i hushåll

2011 började SCA använda pellets som bränsle i kemikalieåtervinningen vid Östrands massafabrik och minskade därmed radikalt användningen av fossil olja, en utveckling som fortsätter i och med användningen av motsvarande teknik i investeringen i Obbola pappersbruk.

Förnybara produkter

Att bygga hus i trä istället för stål eller cement minskar utsläppen av växthusgaser med 50 procent

Förnybara produkter

SCAs energiaffär växer

Vindkraftsproduktionen på SCAs marker är totalt 9 Twh. Nytt långsiktigt mål är 11 TWh till år 2025.

Förnybara produkter

11 Twh motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige

2021 års vindkraftproduktion är 9 TWh. Målet med 11 TWh gäller för år 2025.

Förnybara produkter

Biobaserad fossilreduktion – en nyckel i klimatarbetet

Förnybara produkter