I generationer har vi förädlat Europas största certifierade skog. Vi har stor respekt för livet och skogen och vill bidra till ett hållbart samhälle och ett bättre klimat.

Resurseffektivitet

Vi är noga med att få ut det mesta möjliga av varje träd när vi tar fram olika produkter. Barken används som biobränsle, såg- och kutterspån pressas till värmande pellets och flisen blir råvara till nya produkter inom vår massa- och pappersindustri.

Trä för en hållbar framtid

Träanvändning bidrar till en hållbar utveckling. När skog växer binds koldioxid. Träprodukter lagrar i sin tur koldioxid under tiden de används och kan ersätta produkter som ger större utsläpp av koldioxid.

SCAs skogar i norra Sverige binder 1,3 ton koldioxid från atmosfären för varje kubikmeter virke som produceras. Eftersom tillväxten i SCAs skogar är 25 procent högre än avverkningen, resulterar det i att 250 kg koldioxid nettobinds för varje kubikmeter sågade trävaror som produceras.

 • Certifierat trä bidrar till bättre klimat.
 • Trä är en förnyelsebar och energieffektiv råvara.
 • Den genomsnittliga livslängden för ett trähus är omkring 100 år.
 • För varje träd som SCA avverkar återplanteras tre.
 • Träbaserade material ger kostnadseffektivitet och konkurrenskraft i byggandet.
 • Trävaror kan ersätta material som stål, betong och plast, som alla ger betydligt större koldioxidutsläpp.
 • Trä är lätt, har god värmeisolerande förmåga, lagrar koldioxid under lång tid – kanske mer än ett sekel – och kan till sist användas som bränsle i effektiv energiproduktion.
 • Sågspån från sågverken används i stor utsträckning för produktion av bränslepellets, som ersätter olja som värmekälla i både hushåll och stora energianläggningar.
 • SCA BioNorrs produktion av bränslepellets uppgår till över 800 GWh per år, tillräckligt för att värma upp 30 000 villor.

 

Pelletsmatris som används vitt tillverkning av pellets. SCA BioNorr i Härnösand, SCA Skog, SCA Forest Products.

Biprodukter får nytt användningsområde

SCA Timbers biprodukter från sågverksprocessen får nytt användnings-område som värdefull råvara, integrerade med SCA BioNorr, SCA Ortviken and SCA Östrand.

 • Barken används som biobränsle – bland annat i vår egen torkprocess av virket.
 • Såg- och kutterspån pressas till värmande pellets eller briketter vid SCA BioNorr.
 • Flisen blir råvara till nya produkter inom SCAs massa- och pappersindustri.