De områden som har störst betydelse för SCA baserat på genomförd väsentlighetsanalys 2021.