Skog är en viktig del i jordens ekosystem. SCA bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och skogens upplevelsevärden samtidigt som den långsiktiga tillgången till förnybar skogsråvara säkras. Bolaget deltar aktivt i utveckling av skogsbruket för att utveckla skonsammare brukningsmetoder och stärka naturvärden. SCA uppmuntrar och hjälper andra skogsägare till ett ansvarsfullt skogsbruk.

Påverkan i värdekedjan: Egen skog, privata skogsägare, lokalsamhällen, kunder

Styrning: Skogsskötselhandboken, kvalitetshandböcker för skogliga åtgärder, vägbyggnation och transporter, certifieringssystem (FSC, PEFC)

Väsentliga risker: Risker kopplade till skogsbeståndet, biologisk mångfald, klimatförändringar