Långsiktig överlevnad bygger på uthållig och lönsam tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. Skogen utgör kärnan i SCAs verksamhet och lönsam tillväxt skapas genom att den förnybara skogsresursen växer samt genom att öka värdet som varje träd genererar.

Påverkan i värdekedjan: Ägare, kunder, samhälle, medarbetare, leverantörer

Styrning: Ekonomistyrning, finanspolicy, affärsutvecklingsplaner, resultatuppföljning

Väsentliga risker: Finansiella risker, efterfrågan och marknadspris på SCAs produkter, påverkan av politiska beslut