SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar, som tar upp koldioxid från atmosfären, och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan.

Påverkan i värdekedjan: Tillväxt i skogen, egna anläggningar, leverantörer, transporter, kunder

Styrning: Hållbarhetspolicy, SCAs Miljönätverk, affärsutvecklingsplaner

Väsentliga risker: Klimatförändringar, politiska beslut, finansiella risker