SCA arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiviteten, vilket bidrar till högre lönsamhet samtidigt som vi hushållar med jordens resurser och minskar påverkan på miljön. Vatten är en livsviktig resurs och vi värnar om tillgången till rent vatten genom att minimera utsläpp. Vi arbetar fortlöpande för att minimera mängden avfall och att söka nya användningsområden för bolagets restströmmar. Genom innovation och produktutveckling utvecklas produkter som bidrar till ökad materialeffektivitet för bolagets kunder.

Påverkan i värdekedjan: Egen verksamhet, optimering av värdekedja, kunder

Styrning: Hållbarhetspolicy, SCAs Miljönätverk, ESAVE-program, SCAs Innovationsnätverk

Väsentliga risker: Miljöpåverkan, risker i produktionsanläggningar