Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs. SCA säkrar den framtida kompetensförsörjningen genom att utveckla medarbetarna och vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och säkerhet först. Genom verksamheten skapas arbetstillfällen, både direkt och indirekt. SCA utvecklas tillsammans med, och bidrar till, de samhällen där företaget bedriver verksamhet.

Påverkan i värdekedjan: Medarbetare (befintliga och potentiella), lokalsamhällen

Styrning: Hållbarhetspolicy, hälso- och säkerhetspolicy, HR-policy, syrgrupp ZERO, SCAs Arbetsmiljönätverk

Väsentliga risker: Risker relaterade till personal, risker i produktionsanläggningar