• Fortsatt fokus på skydd av forn- och kulturlämningar

  Nu finns det en ny handlingsplan för hållbarhetsmålet Kulturmiljö, som handlar om SCAs arbete med att skydda forn- och kulturlämningar. Uppföljningen av 2020 visar att det går åt rätt håll, med att det finns mer att göra.

  13
 • Fågelspanarstig i SCAs mångfaldspark Njurundakusten

  Nu finns det en stig för fågelspaning i Långören i SCAs mångfaldspark Njurundakusten. Stigen är ett samarbete mellan SCA och BirdLife Medelpad. Längs stigen finns skyltar med information om olika fåglar som brukar finnas där.

  9
 • Stora möjligheter i den digitala skogen

  Tack vare den nationella laserskanningen av Sverige och en rad forskningsprojekt blir skogen allt mer digital. Ju mer högupplöst data som olika skanningar kan ge, desto mer information får vi om skogarna. Det bidrar till bättre optimeringar och ett effektivare skogsbruk.

  20
 • SCAs naturvårdsbränningar gör stor nytta – se filmen

  I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.

  10
 • SCA deltar i stor satsning på autonom skogsföryngring

  Nu satsar skogsbranschen och forskningsutövare tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen när det gäller precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.

  3
 • Rekordleveranser av plantor från SCA

  2020 blev ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare!

  7
 • Skadade och döda tallar på SCA-mark ska ge nytt liv

  SCA är markvärd för ett forskningsprojekt om veteraninsering som utförs av Mittuniversitetet. Syftet är att se vilka metoder som bäst skyndar på bildningen av ved som normalt bara finns hos gamla träd, för att återskapa livsmiljöer för hotade arter.

  17
 • SCA stöttar ugglor med BirdLife Medelpad

  SCA och BirdLife Medelpad har satt upp holkar och plattformar för slagugglor och lappugglor. Målet är att hjälpa ugglorna med boplatser på SCA-mark och bidra till fler häckningar.

  9
 • Givande dialog om Sörgraninge mångfaldspark

  I slutet av oktober var det åter dags för referensgruppmötet för SCAs mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Blädning, nya rödlistade arter och framtida besökare var några av saker som diskuterades under dagen.

  9
 • Plantma X – framtidens skogsvårdslösning?

  Plantma X kombinerar markberedning och en mekaniserad plantering – på en och samma gång. SCA fick låna maskinen under några veckor för att se om den är lösningen för en framtida effektiv planteringsprocess.

  10