• SCA testar alternativ avverkning

  Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

  9
 • Aktivt skogsbruk leder till större kolinlagring

  Skog som brukats aktivt ökar kolförrådet samtidigt som kolförrådet är relativt oförändrat i skogar som inte brukats lika intensivt. Det är en av slutsatserna i en omfattande forskningsrapport som 25 forskare från sex olika länder nyligen presenterade.

  1
 • SCA restaurerar stort våtmarksområde – med bidrag från stallpelletskunder

  SCA har genomfört restaureringsåtgärder för Stentjärnsmyren i Medelpad så att den åter får bli en blöt våtmark. Arbetet sker i samverkan med BirdLife Medelpad som inventerar fågellivet i området. Dessutom är SCAs stallpelletskunder med och bidrar.

  29
 • SCA-Årets studentfavorit på Sundsvall Business Awards

  Vi är stolta över Daniel Solberg och SCA som vann pris på galan Sundsvall Business Awards.

  26
 • Fortsatt fokus på skydd av forn- och kulturlämningar

  Nu finns det en ny handlingsplan för hållbarhetsmålet Kulturmiljö, som handlar om SCAs arbete med att skydda forn- och kulturlämningar. Uppföljningen av 2020 visar att det går åt rätt håll, med att det finns mer att göra.

  29
 • Fågelspanarstig i SCAs mångfaldspark Njurundakusten

  Nu finns det en stig för fågelspaning i Långören i SCAs mångfaldspark Njurundakusten. Stigen är ett samarbete mellan SCA och BirdLife Medelpad. Längs stigen finns skyltar med information om olika fåglar som brukar finnas där.

  17
 • Stora möjligheter i den digitala skogen

  Tack vare den nationella laserskanningen av Sverige och en rad forskningsprojekt blir skogen allt mer digital. Ju mer högupplöst data som olika skanningar kan ge, desto mer information får vi om skogarna. Det bidrar till bättre optimeringar och ett effektivare skogsbruk.

  26
 • SCAs naturvårdsbränningar gör stor nytta – se filmen

  I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.

  17
 • SCA deltar i stor satsning på autonom skogsföryngring

  Nu satsar skogsbranschen och forskningsutövare tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen när det gäller precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.

  5
 • Rekordleveranser av plantor från SCA

  2020 blev ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare!

  16