• Årsmöte i Nietsak-Peltovaara mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i SCAs nordligaste mångfaldspark Nietsak-Peltovaara ägde rum i slutet av september. Katade tallar, tjärdalar och återställning av våtmarker var några av dagens ämnen. – Vi hade en bra träff med många intressanta diskussioner, säger Mariana Jussila-Wahlberg, SCAs naturvårdsspecialist som ansvarar för parken.

  1
 • SCA och Medelpads botaniska förening samarbetar

  SCA och Medelpads botaniska förening har tecknat ett treårigt samarbetsavtal. Föreningen ska inventera förändringar i artsammansättningen av kärlväxter efter en naturvårdsavverkning som SCA har gjort i västra Medelpad.

  140
 • SCA testar alternativ avverkning

  Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

  103
 • Aktivt skogsbruk leder till större kolinlagring

  Skog som brukats aktivt ökar kolförrådet samtidigt som kolförrådet är relativt oförändrat i skogar som inte brukats lika intensivt. Det är en av slutsatserna i en omfattande forskningsrapport som 25 forskare från sex olika länder nyligen presenterade.

  39
 • SCA restaurerar stort våtmarksområde – med bidrag från stallpelletskunder

  SCA har genomfört restaureringsåtgärder för Stentjärnsmyren i Medelpad så att den åter får bli en blöt våtmark. Arbetet sker i samverkan med BirdLife Medelpad som inventerar fågellivet i området. Dessutom är SCAs stallpelletskunder med och bidrar.

  100