• Medarbetarundersökning

  Vartannat år utförs en medarbetarundersökning för att samla in medarbetarnas åsikter kring olika frågor.

 • Lyckat innovationsprogram

  SCA har deltagit i Forest Business Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram inom innovation och ska nu även delta i nästa omgång.

 • Medarbetare valde julgåva

  2017 års julhälsning till SCAs alla medarbetare var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare.

 • Hylosafe®

  Hylosafe - plantskyddet som stoppar snytbaggar effektiv

 • Naturvårdsbränningar

  SCA använder naturnära skötselmetoder för att efterlikna de naturliga förlopp som var vanliga i nordliga skogar förr, men som på grund av mänsklig påverkan inte längre är det.