• SCAs mål är att producera 5 TWh vindkraftsel

  Inom Förnybar Energi utvecklar vi SCAs vindkraftstillgångar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi.

  0
 • Sällsynt mossa hittad på SCA-mark

  SCA har gjort ett av de nordligaste fynden i Sverige av aspfjädermossa. Den sällsynta mossan upptäcktes i SCAs skog i Åsele, Västerbotten, under en träff med SCAs naturvårsspecialister och naturvärdesinventerare.

  0
 • Gott samarbete gynnar fjärilslandskap

  Ett fortsatt bra samarbete är en viktig del i att arbetet med bevara och sköta om Jämtkrogens fjärilslandskap. Det var alla inblandade parter eniga om under en uppföljningsträff i området i slutet av juni.

  0
 • Medarbetarundersökning

  Vartannat år utförs en medarbetarundersökning för att samla in medarbetarnas åsikter kring olika frågor.

  0
 • Lyckat innovationsprogram

  SCA har deltagit i Forest Business Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram inom innovation och ska nu även delta i nästa omgång.

  0