• Gott samarbete gynnar fjärilslandskap

  Ett fortsatt bra samarbete är en viktig del i att arbetet med bevara och sköta om Jämtkrogens fjärilslandskap. Det var alla inblandade parter eniga om under en uppföljningsträff i området i slutet av juni.

 • Medarbetarundersökning

  Vartannat år utförs en medarbetarundersökning för att samla in medarbetarnas åsikter kring olika frågor.

 • Lyckat innovationsprogram

  SCA har deltagit i Forest Business Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram inom innovation och ska nu även delta i nästa omgång.

 • Medarbetare valde julgåva

  2017 års julhälsning till SCAs alla medarbetare var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare.

 • Hylosafe®

  Hylosafe - plantskyddet som stoppar snytbaggar effektiv