• SCA och den höga brandrisken

  Stor försiktighet och omfattande bistånd till räddningstjänsten. Den rekordlånga torkan får konsekvenser för SCA. Flera bränder har berört SCAs skogar och SCAs skogsbruk har fått göra betydande anpassningar för att kunna bedriva verksamheten med största möjliga brandsäkerhet.

 • Green Investment Group övertar vindkraftsprojekt i Ånge

  Green Investment Group, ett företag specialiserat på investeringar i grön energi, övertar det pågående vindkraftsprojektet i Överturingen i Ånge kommun av SCA och Turinge Energi. Leverantör av turbinerna på 4,2 MW blir Siemens Gamesa.

  Pressmeddelanden

 • Lyckad skogsdag i Galtström

  Den 16 juni arrangerade Medelpads skogsförvaltning tillsammans med Destination Galtströms bruk och Föreningen Galtströmståget en skogsdag i Galtström. Runt 2000 besökare kom och deltog i de olika aktiviteterna som fanns på plats.

 • Gott samarbete gynnar fjärilslandskap

  Ett fortsatt bra samarbete är en viktig del i att arbetet med bevara och sköta om Jämtkrogens fjärilslandskap. Det var alla inblandade parter eniga om under en uppföljningsträff i området i slutet av juni.

 • Nytt lokalkontor i Storuman invigt

  Helgen den 29 juni-1 juli invigde Västerbottens skogsförvaltning sitt nya lokalkontor i Storuman. Under hela helgen var det öppet hus för skogsägare, entreprenörer och allmänhet.

 • Magnus Kangas ny fabrikschef på Ortvikens pappersbruk

  SCA har anställt Magnus Kangas som ny fabrikschef på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Han tillträder sin nya befattning den 1 januari 2019.

  Pressmeddelanden

 • Arkitektur + natur + trä = sant

  ARKNAT, en två veckor lång arkitekturfestival i Höga Kusten, har precis avslutats. Här skapar arkitekturstudenter spektakulära vindskydd i trä som harmoniserar med naturen. SCA är stolt sponsor av virke till kreationerna.

 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu kan du läsa Din Skogs sommarnummer.

 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2018

  Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2018 och kan följas via webbsändning eller telefon.

  Pressmeddelanden

 • Utbyggda massafabriken Östrand i drift

  Produktionen i den utbyggda massafabriken Östrand startade planenligt under midsommarhelgen. SCA investerar 7,8 miljarder i anläggningen och projektet har genomförts inom budget och tidplan. 

  Pressmeddelanden

 • Samråd om ändring av verksamheten vid SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall i Timrå

  SCA-koncernen har utvecklat processer för att producera biodrivmedel från restprodukter från sågverks- och massaindustri. SCA Biorefinery Östrand AB planerar nu bygga ett nytt bioraffinaderi. Det planerade bioraffinaderiet kommer att utnyttja bland annat energi och råvaror från massabruket. För att möjliggöra detta avser Östrand att söka tillstånd om ändrad verksamhet.

 • SCAs affärsområde Timber byter namn till Wood

  Nu fasar vi ut Timber och börjar använda Wood som namn för affärsområdet. Wood beskriver bättre vilken produkt vi arbetar med och fungerar i alla länder där vi säljer våra träprodukter.

 • Håll koll på granbarkborrarna!

  Äger du skog inom Medelpad och östra Jämtland? Då är det bra att ha extra koll på skogen för att kunna upptäcka eventuella angrepp av granbarkborrar.

 • Kärnfuru i hjärtat av Carrefour du Bois

  Med fler än 11 000 besökare har Carrefour International du Bois 2018 (Nantes, Frankrike) återigen samlat deltagare från träindustrin världen över. Ingen annanstans i Europa kan du hitta en mässa som fokuserar på trä på det här sättet. SCA fanns så klart på plats på mässan.

 • Hälsa och miljö - ved respektive pellets

  Att vedeldning är lika farligt som avgaser och kan leda till bland annat demens har media rapporterat om den senaste tiden. Det är inte veden som är farlig utan det handlar om hur man eldar och i vilken anläggning. Skillnaderna är stora på gammal och modern vedpanneteknik. Som pelletsanvändare eldar du också trä, men på ett helt annat sätt och med mindre hälso- och miljöpåverkan.