• Delårsrapport Q2 2022

  21 Börsinformation
 • Risk för bullerstörning från Östrands massafabrik tisdag 12 juli

  Idag, tisdag 12/7, kommer vi under dagtid att testa säkerhetsventiler i ångsystemet på Östrands massafabrik. Detta kan leda till kortvariga höga ljudnivåer.

  0
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2022

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  9 Börsinformation
 • Bra balans men stor ovisshet på virkesmarknaden

  Vi ställde några frågor om läget på virkesmarknaden till vår affärsstrateg Sofia Johansson. I texten nedan redogör hon för vad som är aktuellt just nu.

  1
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har tidningen Din Skogs andra nummer för 2022 kommit ut. Tidningen innehåller bland annat en stor valspecial och det senaste inom artskyddsförordningen. Du får tips på hur du kan känna igen olika ståndorter och får veta mer om plantering som föryngringsmetod. Självklart bjuder vi på ett sommarkryss också!

  1
 • Nya virkesköpare i Västerbotten

  Vår köporganisation fortsätter att utvecklas så nu hälsar vi sex nya virkesköpare välkomna till Västerbotten. Vi passade på att ställa några frågor till dem för att lära känna dem bättre.

  3
 • Investeringar i Munksunds sågverk för att öka värdet från varje träd

  SCA investerar 13 miljoner kronor i sågverket i Munksund. Det handlar om flera olika investeringar i en kedja som syftar till att ytterligare höja värdet från varje träd.   

  2 Pressmeddelanden
 • Bullerstörning och risk för luktstörning från Östrands massafabrik

  Under vecka 22, 30 maj - 3 juni, testas säkerhetsventilerna i ångsystemet. Detta kan leda till kortare bullerstörningar.

  0
 • SCA utför skogsgödling

  SCA kommer att gödsla på egen skog i Västerbotten och norra Västernorrland samt åt privata skogsägare i Västerbotten. Vi börjar i juni 2022 och beräknar vara klara i augusti 2022.

  1
 • Eldrivna truckar testas i Bollsta

  Vid Bollsta sågverk pågår just nu ett pilotprojekt och test av av två eldrivna truckar. Under 2022 är målet att utvärdera huruvida de står pall för sågverkens krav och i och med det också skulle kunna utgöra ännu ett viktigt bidra på resan mot en fossilfri värld.

  0
 • Vindelspotentialen på SCAs mark lika stor som kärnkraften

  Enbart på SCAs mark skulle vindkraftsel i nivå med vad kärnkraften årligen producerar kunna uppföras relativt snabbt. Dessvärre gör tillståndsprocesser och svaga incitament att den potentialen reduceras till bråkdelar.

  0
 • Rundviks sågverk får egen pelletsanläggning

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk. En investering som inte bara breddar och stärker sågens verksamhet, utan också bidrar till att göra hela företagets värdekedja ännu mer hållbar.

  0
 • SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

  6 Pressmeddelanden
 • Ortolansparvar trivs på SCA-hygge

  En av de bästa ortolansparvslokalerna i Västernorrland ligger på ett SCA-hygge. Under fjolåret observerades fem ortolansparvar på hygget, varav ett par som matade ungar. Området ligger nära hyggen där SCA gjort riktade åtgärder för ortolansparv. Observationerna gjordes i samband med fjolårets ortolaninventering som Länsstyrelsen Västernorrland står bakom.

  1