SCA samarbetar med Mittuniversitetet och fyra andra lärosäten när Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri startar till hösten. Jenny Friberg, på SCA Underhåll tog initiativet.

I en fabrik mäts många parametrar med sensorer, allt från övervakning av maskiner till processparametrar. Utifrån dessa stora datamängder finns möjligheter att utveckla AI-baserade metoder för att till exempel kunna förutspå haverier i ett kullager och på så sätt förbättra service och underhåll.
- Vi ska jobba med teknikutveckling för att kunna arbeta mer förebyggande med underhåll, och en målsättning är att vi inte ska ha några oplanerade stopp eller olyckor. En förutsättning för detta är att vi bygger upp vår kompetens inom AI-baserade metoder och företagsforskarskolan erbjuder ett starkt kompetensnätverk där vi kan dela erfarenheter med andra företag, säger Jenny.

Jenny har varit intresserat av ämnet och arbetat för att få till ett samarbete utanför SCA. Speciellt intressant är kopplingen akademi, som har kunskap i framkant, ihop med daglig drift och underhåll. Genom samarbetet med andra företag och lärosäten i företagsforskarskolan får SCA ett unikt nätverk med de främsta experterna inom Smart industri från både forskning och näringsliv.
- När jag fick frågan från Mittuniversitetet var det självklart att vara med så jag pratade med Gustaf Nygren, chef för SCA Underhåll och digitaliseringsnätverket inom SCA.

SCA kommer att anställa en doktorand som handleds av Mittuniversitetets experter på STC (sensible things that communicate) inom mätteknik, maskininlärning och Industriell IoT (Internet of Things). Doktoranden behöver gedigna studier i ämnet och arbetet kommer att innebära mycket beräkning och analys av algoritmer.

Har vi goda förutsättningar inom SCA för detta?
- Ja, det har vi. Dels har vi nya anläggningar där AI-möjligheter finns inbyggt redan. Därmed kan vi börja mäta data som vi har, men vi behöver också testa nya sätt att mäta och lära oss att skapa information av den data vi har. Vi har även äldre anläggningar som kan göras mer hållbara genom att mätutrustningen kan ge oss information som gör att vi bättre kan förutse problem och undvika driftstopp så att vi får långsiktigt hållbara anläggningar.

Jennys vision med detta är att börja bygga ett digitalt beslutsstödsystem som på sikt kan skapa mervärde för hela SCA. Våra olika system kommunicerar inte med varandra idag. Genom att sy ihop dem kan en stor mängd data analyseras och komplexa samband kan upptäckas som annars kan vara svåra att hitta.
- Inför hösten tittar vi på att sätta upp ny mätutrustning i massabruket på Ortviken och vi börja samla in data redan nu, så att vi har ett bra material att börja arbeta med i höst (för närvarande uppskjutet pga av Corona).

​Tillsättning av forskartjänsten pågår, så om du har ett brinnande intresse för ny teknik och uppfyller kraven på utbildning så sök!​
Industridoktorand​.

Forskarskolans vision och mål

20 industridoktorander väntas börja hösten 2020 och en del av syftet är att utveckla synergier mellan de företag och lärosäten som industridoktoranderna verkar inom.
De övriga lärosätena som verkar inom företagsforskarskolan är Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Jönköping. ​

  • Gemensam satsning inom området smart industri i Sverige
  • Företagsforskarskola med mycket nära samverkan mellan industri och akademi
  • Skapa nya nätverk mellan medverkande företag, lärosäten och regioner
  • Lägga grunden för nya samarbeten
  • Utveckla och etablera forskare inom produktion för stärkt framtida industriell konkurrenskraft ​

Publicerad 2020-04-06